Our People

 

 

Permanent Honorary Adviser Prof. Jao Tsung-i, GBM
Honorary Directors Dr. Simon Suen, BBS, JP 

Mrs. Mary Suen

Director Prof. Zhang Hongsheng
Research Associate

Dr. Shin Dongsung, Dr. Li Nengzhi, Dr. Yau Ka Yiu, Dr. Zhang Zhijie, Dr. Xu Xinhui

 

Management Committee:

Professor Zhang Hongsheng (Director) Mr. Simon Suen and Mrs. Mary Suen Sino-Humanitas Institute, Hong Kong Baptist University
Dr. Albert Chau (Acting Dean) Faculty of Arts, Hong Kong Baptist University
Professor Qian Zhixi Department of Chinese Language and Literature, Peking University
Professor Zhang Longxi Department of Chinese and History, City University of Hong Kong
Professor Cheng Yu-yu Department of Chinese Literature, National Taiwan University